Martina Prgomet Jovanovic

Martina Prgomet Jovanović i Bernd Achilles EJU Refereeing  commission

Dana 17.-22.04.2014  godine u St. Petersburgu – Russia održan je European Cup za juniore U21 na kojem je održano i polaganje za EJU kontinentalne suce. Ispitu je pristupilo 20 kandidata iz Europe a iz Hrvatske je  bila Martina Prgomet Jovanović koja je uspješno položila za međunarodnog  suca, te tako postala  drugi međunarodni judo sudac iz Istre.

 

Martina EC U21