Judo

I love judo

Postoje mnoge legende o postanku vještine koju danas nazivamo judo. Sigurnih podataka ima međutim vrlo malo. Zna se pouzdano, da je judo, koji je u današnjoj formi nastao u Japanu, prenesen tamo iz Kine. Japanci su prihvatili od Kineza osnove čitave svoje kulture i civilizacije, ali je njihov odnos prema tim elementima bio nadasve stvaralački. Oni su usavršavali ono što su od njih primili. Od juda, koji je u početku bio samo usavršen način tučnjave, stvorili su disciplinu koja u sebi sintetizira elemente filozofije, nauke, umjetnosti i športa.

Jedna legenda o postanku juda govori: “Boraveći u Kini japanski liječnik Akyjama Shirobei Yoshitoki učio je od tamošnjih svećenika neke zahvate, koje su nazivali Tes, a koji su bili sastavni dio kineske vještine Jiu-jitsu, tj. nježna umjetnost. Akyjama nikako nije mogao shvatiti osnovni princip ove vještine koji glasi: “Popusti da bi pobijedio”. Jednog dana kada je padao snijeg, Akyjama je promatrao kako se pod težinom snijega lome jake hrastove grane, dok se vitki bambus povija, ali ne lomi. Tada je shvatio svu dubinu kineske mudrosti i poslije svog povratka u Japan postavo je temelje mnogim školama u kojima se izučavala ova vještina”.

Jiju Jitsu

Jiu-jitsu

Jigoro Kano
Jigoro Kano demonstrira uki goshi

Tako su se pomalo razvijale mnoge judo škole gdje su majstori obučavali svoje učenike. Judo je u Japanu dugo vremena predstavljao tajnu vještinu, rezervirane isključivo za pripadnike povlaštene ratničke kaste Samuraja. Svaka je škola imala niz svojih tajnih zahvata koje je ljubomorno čuvala. Tako je stvoreno stanje koje je kasnije predstavljalo ozbiljnu kočnicu daljnjem razvoju juda.

Jigoro _Kano

prof. Jigoro Kano

Svoj današnji oblik, a i ime judo (nježan način/put) je dobio tek 1882.g. kada je prof. Jigoro Kano, nakon dubokog studija svih ostalih škola i njihovih sistema, stvorio Kodokan, “Institut za traženje puteva”. On ne samo što je napravio sintezu metoda različitih škola nego je od juda načinio zaokruženi sistem psihičkog i fizičkog odgoja u kojem je unio neke nove principe, zaslužan je posebice za razvoj bacanja u judu (Nage-waza).

Judo onakav kakvog je stvorio Kano, naišao je na jak otpor pristalica starih škola. Taj je spor okončan u jednom susretu između ekipe Ko-do-kwana i reprezentacije svih ostalih škola. Svi susreti, osim dva koji su završeni neodlučeno, završeni su pobjedom boraca Ko-do-kwana. Od tada i postoje borbe na strunjačama u judu.

eju logo

Judo se nakon toga naglo širi, najprije u  Japanu, a zatim po cijelom svijetu. Širenju juda po svijetu su doprinijeli izaslanici Ko-do-kwana, koji su u pojedinim zemljama osnivali škole i institute za proučavanje juda. Između dva svjetska rata judo se počeo javljati u Americi i Europi, poslije drugog svjetskog rata organizirana je Europska judo unija (EJU) 1948.g., a 1951.g. i Međunarodna judo federacija (IJF). Pravila borbe standardizirana su 1951. godine.

ijf

© 2013 Judo Klub Pulafit