Dobrodošlica

marija prgomet

Želimo ti dobrodošlicu u judo klub vjerujem da ćeš zavoljeti ovaj lijepi sport i da ćeš marljivo vježbati i napredovati u svom sportskom usavršavanju. Želimo pomoći svima onima koji kreću da bolje upoznaju judo sport, svoj klub. Onome koji želi da napreduje i bude zdrava i sposobna osoba, onome koji želi nešto da postigne u životu. Isto tako da mu omogućimo  lijepa putovanja i druženja upoznavanje novih prijatelja.

Poštivanje roditelja i lijepo ponašanje prema starijima dobro vladanje i učenje u školi vrlo su bitni u sportu, isto tako i redovit dolazak na trening sastavni su dijelovi i znak za uspjeh u sportu.

 

Samo rad donosi rezultat.

 

   Predsjednica  kluba:

Marija Prgomet, 3. DAN

jez21.gif

We wish you welcome in the judo club believe that you will love this beautiful sport, and that you practice hard and get along in their sports training. We want to help all those who move to better learn judo sport, his club. Those who wants to progress and be healthy and capable persons, those who want to achieve something in life. Similarly, to enable him to travel and beautiful socializing meeting new friends. Respect for parents and nice behavior toward olders good behavior and learning in school are very important in sport, so regular arrival at the training component parts and are a sign of success in sport.

Only work brings results.

The President of the club:

Marija Prgomet, 3. DAN

© 2013 Judo Klub Pulafit